Käyttösäännöt

Ajoharjoittelun turvallisuuden ja yhteisen viihtyvyyden vuoksi radalla tulee noudattaa seuraavia turvallisuussääntöjä.

  • Varikkoalueelle tuodaan vain kuljetusautot ja -kärryt, muut ajoneuvot jätetään yläparkkialueelle
  • Karteilla ei missään tilanteessa saa ajaa varikkoalueella!
  • Kartit on siirrettävä lähtöalueelle ennen kuin ne käynnistetään
  • Kartit pysäytetään aina varikon sisääntulon pysäytysviivalle, josta ne siirretään huoltopaikalle kärryllä, työntäen tai kantaen.
  • Pienet huollot kuten ruuvin säätämiset, rengaspaineen tarkastukset jne. tehdään ratavarikolla (ei pysähdytä tarpeettomasti radalle)
  • Radalle tultaessa ja poistuttaessa näytetään selkeästi merkkiä ja ryhmitytään vasemmalle
  • Jäteöljy viedään öljynkeräykseen
  • Autoja ei saa pestä bensalla, läikkynyt bensa tulee imeyttää pois
  • Tupakointi on sallittu ainoastaan siihen varatulla paikalla