Käyttösäännöt

Ajoharjoittelun turvallisuuden ja yhteisen viihtyvyyden vuoksi radalla tulee noudattaa seuraavia turvallisuussääntöjä.

  • Varikkoalueelle tuodaan vain kuljetusautot ja -kärryt, muut ajoneuvot jätetään yläparkkialueelle
  • Karteilla ei missään tilanteessa saa ajaa varikkoalueella!
  • Kartit on siirrettävä lähtöalueelle ennen kuin ne käynnistetään
  • Kartit pysäytetään aina varikon sisääntulon pysäytysviivalle, josta ne siirretään huoltopaikalle kärryllä, työntäen tai kantaen.
  • Pienet huollot kuten ruuvin säätämiset, rengaspaineen tarkastukset jne. tehdään ratavarikolla (ei pysähdytä tarpeettomasti radalle)
  • Radalle tultaessa ja poistuttaessa näytetään selkeästi merkkiä ja ryhmitytään vasemmalle
  • Jäteöljy viedään öljynkeräykseen
  • Autoja ei saa pestä bensalla, läikkynyt bensa tulee imeyttää pois
  • Tupakointi on sallittu ainoastaan siihen varatulla paikalla

Harjoitusajat luokittain

Kun radalla on autoja eri luokista, voidaan nämä harjoitusajat ottaa käyttöön, mikäli yksikin kuljettaja niin haluaa:
Tasatunti – 10 yli Cadetit
10 yli – 20 yli Harrastajat
20 yli – 30 yli Minit
30 yli – 40 yli Raketit
40 yli – 50 yli Yamahat
50 yli – Tasatunti Muut
Merkittyinä aikoina ajettaessa on auton oltava luokitustodistuksen mukainen ja kuljettajan ajettava omassa luokassaan.
Jos kaikkia luokkia ei ole paikalla, niin ajetaan tässä järjestyksessä 10 minuuttia kerrallaan luokittain.
Ajovuoron vaihtumisesta huolehtii yksi seuraavan luokan huoltaja ruutulipulla tai muulla sovitulla merkillä.